Velkommen

Vi er en kompagniskabspraksis med 2 faste læger, 1 sygeplejerske og 1 lægesekretær.
Vi bestræber os på at tilbyde lægefaglig bistand af høj faglig kvalitet.
Vi deltager i videreuddannelse af læger, hvorfor du også kan møde forskellige yngre læger i klinikken.

Om lægeklinikken

Vi driver almen lægepraksis for den offentlige Sygesikring. Du kan frit benytte den læge, du ønsker, – om end det ved akutte sygdomstilfælde kan være hensigtsmæssigt at den først ledige læge kontaktes.
Det er bedst at søge den samme læge i én og samme sygdomsperiode og ved komplicerede problemstillinger.
Vores sekretær er velkvalificeret og oplært i en række lægefaglige rutiner udover almindelige lægesekretær-arbejde.
Vores sygeplejersker varetager konsultationer af kroniske sygdomstilstande som forhøjet blodtryk, højt kolesterol, KOL, overvægt og diabetes. Hun foretager desuden børnevaccinationer, celleskrab, p-pillekontrol m.m.
Lægehuset ligger på 1. sal, men vi har handicapvenlig adgang med mulighed for elevator, gode og gratis parkeringsforhold og busstoppested nær klinikken (ved Netto).

Konsultation

ALLE konsultationer – også akutte – skal aftales før fremmøde.

Telefonkonsultation

Mellem kl. 8.00 og 8.30 sidder lægerne ved telefonerne for at drøfte akut opståede sygdomstilfælde, vejlede om fortsat behandling, vurdere behov for sygebesøg og føre andre korte samtaler med vore patienter.
Ønsker om henvisning til sygehus, speciallæge og fysioterapeut kræver almindeligvis en egentlig konsultation efter tidsbestilling.
Det er vigtigt at du hører telefonsvareren til ende, før du træffer dine valg.

Tidsbestilling og receptfornyelse via telefon

I tidsrummet 08.30-12.00 modtager sekretæren tidsbestillinger og receptfornyelser.
Fortæl sekretæren hvad aftalen drejer sig om. Så kan vi også vurdere om det er noget vores sygeplejerske kan hjælpe med.
Vi forsøger at afsætte tilstrækkelig tid og undgå større forsinkelser.
Vi forventer at modtage afbud telefonisk i god tid, senest dagen før, så tiden kan tilbydes en anden.
Vi bestræber os på at man kan få en tidsaftale inden for højest 5 hverdage.

Blodprøver

Blodprøver tages af klinikpersonalet efter tidsbestilling.
Klinikken hjælper desuden forskellige sygehusafdelinger med prøvetagning for ambulante besøg på sygehuset, prøverne skal i så fald være forudbestilt af sygehusafdelingen.

Henvisninger

Henvisning til speciallæge, sygehus, fysioterapeut eller psykolog kræver som hovedregel en konsultation, hvor lægen indhenter oplysninger om sygehistorie og symptomer og foretager en objektiv undersøgelse.
Desuden anføres ønskede undersøgelse og behandlinger til modtageren af henvisningen.

Svar på prøver

Som hovedregel forventes, at du selv kontakter os for at få svar på dine prøver. Gerne via en e-konsultation, alternativt i lægernes telefontid mellem 8.00 og 8.30 eller i forbindelse med næste konsultation.

Akut Sygdom

Kontakt lægerne i telefontiden i tidsrummet kl. 8.00 – 8.30.
Ved akut opstået sygdom vil man på hverdage kunne ringe til klinikken i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00
Efter kl. 12.00 henvises på telefonsvareren til klinikkens akutnummer 60516780 eller til vagthavende kollega i vagtringen.
Udenfor klinikkens åbningstider henvises til lægevagten på tlf. 70 150 300
Ved alvorlige ulykker og livstruende sygdom ring 112

Sygebesøg

Alle praktiserende læger kører nødvendige sygebesøg, men mange vurderinger og undersøgelser foretages bedst på klinikken med instrumentarium og laboratorie.
Sygebesøg aftales helst med en læge i telefontiden mellem kl. 8.00 og 8.30.

(siden senest opdateret feb. 2024)