Velkommen

Vi er en kompagniskabspraksis med 2 faste læger, 1 sygeplejerske og 1 lægesekretær.
Vi bestræber os på at tilbyde lægefaglig bistand af høj faglig kvalitet.
På sigt ønsker vi at deltage i videreuddannelse af læger, hvorfor du også kan møde forskellige yngre læger

Om lægeklinikken

Vi er praktiserende læger og driver lægepraksis for den offentlige Sygesikring. Vi er fælles om patienter, personale og lokaler. Du kan frit benytte den læge, du ønsker, – om end det ved akutte sygdomstilfælde kan være hensigtsmæssigt at den først ledige læge kontaktes.
Det er bedst at søge den samme læge i én og samme sygdomsperiode og ved komplicerede problemer.
Vores sekretær er velkvalificerede og oplært i en række lægefaglige rutiner udover almindelige lægesekretær-arbejde.
Vores sygeplejersker varetager konsultationer af kroniske sygdomstilstande som forhøjet blodtryk, højt kolesterol, KOL, overvægt og diabetes. Hun foretager desuden børnevaccinationer, celleskrab, p-pillekontrol m.m.
Lægehuset ligger på 1. sal, men vi har handicapvenlig adgang med mulighed for elevator, gode og gratis parkeringsforhold lige udenfor, busstoppested nær klinikken (ved Netto) og udvidede undersøgelsesmuligheder.

Konsultation

ALLE konsultationer – også akutte – skal aftales før fremmøde.
Til en almindelig konsultation er der afsat 10 minutter.
Man bedes derfor ikke samle mange helbredsproblemer sammen til en given kontakt. Som hovedregel er der kun tid til 1-2 spørgsmål, da vi efterfølgende skal bestille/aftale undersøgelser, blodprøver, skrive henvisninger og naturligvis skrive et journalnotat om samtalen og undersøgelsen. Prioritering er derfor en fordel. Det kræver alt sammen tid, hvis det skal gøres på en professionel og grundig måde.

Telefonkonsultation

Mellem kl. 8.00 og 8.30 sidder lægerne ved telefonerne for at drøfte akut opståede sygdomstilfælde, vejlede om fortsat behandling, vurdere behov for sygebesøg og føre andre korte samtaler med vore patienter.
Ønsker om henvisning til sygehus, speciallæge og fysioterapeut kræver almindeligvis en egentlig konsultation efter tidsbestilling.
Det er vigtigt at du hører telefonsvareren til ende, før du træffer dine valg.

Tidsbestilling og receptfornyelse via telefon

I tidsrummet 08.30-12.00 modtager sekretær tidsbestillinger og receptfornyelser.
Fortæl sekretæren hvad aftalen drejer sig om. Så kan vi også vurdere om det er noget vores sygeplejerske kan hjælpe med.
Vi forsøger at afsætte tilstrækkelig tid og undgå større forsinkelser. En almindelig konsultation tager 10 minutter.
Visse dage bliver vi forsinkede på grund af uforudset meget arbejde med akut syge patienter.
Vi forventer at modtage afbud i god tid, senest dagen før.
Vi bestræber os på at man kan få en tidsaftale inden for højest 5 hverdage.

Blodprøver

De fleste blodprøver kan tages på klinikken
Svaret vil typisk foreligge 2 arbejdsdage senere.
Resultat af urinundersøgelse i eget hus foreligger næste morgen.

Henvisninger

Henvisning til speciallæge, sygehus, fysioterapeut, psykolog og privathospital kræver som hovedregel en konsultation, hvor lægen indhenter oplysninger om sygehistorie og symptomer og foretager en objektiv undersøgelse.
Desuden anføres ønskede undersøgelse og behandlinger til modtageren af henvisningen.

Svar på prøver

Som hovedregel forventes, at du selv kontakter os for at få svar på dine prøver i lægernes telefontid mellem 8.00 og 8.30 eller i forbindelse med næste konsultation.

Akut Sygdom

Kontakt lægerne i telefontiden i tidsrummet kl. 8.00 – 8.30
Ved akut opstået sygdom vil man på hverdage kunne ringe til klinikken i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00
Efter kl. 12.00 henvises på telefonsvareren til klinikkens akutnummer 60516780 eller til vagthavende kollega i vagtringen.
Udenfor klinikkens åbningstider henvises til lægevagten på tlf. 70 150 300
Ved alvorlige ulykker og livstruende sygdom ring 112

Sygebesøg

Alle praktiserende læger kører nødvendige sygebesøg, men mange vurderinger og undersøgelser foretages bedst på klinikken med instrumentarium og laboratorie.
Sygebesøg aftales helst med en læge i telefontiden mellem kl. 8.00 og 8.30.

(siden senest opdateret juni 2022)