Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

Lige nu gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker
for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering. Er du i tvivl om,
hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du
kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for
dig.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Personer med:

 • manglende eller dysfunktion af milten
 • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • medfødt eller erhvervet immundefekt
 • liquorlækage
 • tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Cochlear implantation
 • udført stamcelletransplantation
 • udført organtransplantation

Personer under 18 år med:

 • cyanotiske hjertesygdomme
 • hjerteinsufficiens
 • palliativ operation for hjertesygdom
 • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
 • hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • nefrotisk syndrom
 • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID